สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า/label
สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า/label
ออกแบบโดย Alangkarnphumsil